Concrete projecten vormen het Alkmaars Sportakkoord

In vrijwel alle gemeenten in Nederland is het afgelopen jaar gewerkt om de zes ambities van het Nationale Sportakkoord te vertalen naar het lokale niveau. In Alkmaar legden ze de lat hoog. In november werd tussen betrokken sportverenigingen en andere maatschappelijk partijen afgesproken dat er in februari concrete projecten moesten liggen.  Na slechts vier maanden ligt er een uniek lokaal sportakkoord op tafel.

Er werden 45 projecten ingestuurd. Een ‘monitorgroep’ die bestond uit 14 vertegenwoordigers uit de Alkmaarse sport en andere organisaties kozen de 18 beste projecten. De Alkmaarse projecten hebben betrekking op bewegen in de openbare ruimte, het versterken van sportverenigingen, het stimuleren om te gaan bewegen en het verhogen van de veiligheid in de sport in Alkmaar.

Er zijn nogal wat voorbeelden van goede samenwerkingsprojecten. Moskee Bilal werkt samen met drie organisaties om jeugd uit Overdie te brengen tot een gezonde leefstijl en een gezond lichaamsgewicht. Kinderdagverblijf (K)individu en Turnvereniging Saturna versterken elkaar door met minstens 200 kinderen te werken aan de motorische ontwikkeling. Vijf sportverenigingen gaan samenwerken om jeugd kennis te laten maken met deze vijf sporten.

Een aantal projecten is gericht op mensen met een beperking; er zijn projecten voor sporters met een lichamelijke beperking maar ook voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke, visuele, auditieve of meervoudige beperking. Het sportservice bureau van Alkmaar Sport levert bij veel van de initiatieven een ondersteunende rol.

Wethouder Pieter Dijkman is verheugd met het bereikte resultaat: “Wat zo bijzonder is, is dat alles door de betrokkenen zelf is geïnitieerd. Niet de gemeente of een andere organisatie had de leiding. Nee, de betrokken organisaties hebben zelf de plannen ontwikkeld, beoordeeld, keuzen gemaakt en zullen deze zelfstandig uitvoeren. Als je leest hoe partijen met elkaar gaan samenwerken, waarbij sport als bindmiddel dient, dan word ik enthousiast.”

De totstandkoming van het sportakkoord is begeleid door onafhankelijk sportformateur Ted van der Bruggen. Hij vertelt: “Wanneer de coronacrisis voorbij is worden de 18 projecten uitgevoerd. De start gaan we dan vieren met een feestelijke bijeenkomst.” Dit sportakkoord biedt een belangrijke impuls aan het totale sport- en beweegaanbod in de gemeente. Daar kan Alkmaar als sportstad trots op zijn”.

Geïnteresseerden kunnen het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar digitaal ontvangen door dit te melden via sportformateuralkmaar@gmail.com .

Aanbevolen voor u

Geschreven door de : Redactie